Căn hộ 9

Căn hộ số 1 Luxury Apartment mang đến cho bạn tầm nhìn phóng khoáng về phía bãi tắm Phạm Văn Đồng. Thiết kế 02 phòng ngủ và được phân chia thành không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt lại với nhau. Căn hộ này được đánh giá là đẹp nhất […]

Căn hộ 8

Căn hộ số 1 Luxury Apartment mang đến cho bạn tầm nhìn phóng khoáng về phía bãi tắm Phạm Văn Đồng. Thiết kế 02 phòng ngủ và được phân chia thành không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt lại với nhau. Căn hộ này được đánh giá là đẹp nhất […]

Căn hộ 7

Căn hộ số 1 Luxury Apartment mang đến cho bạn tầm nhìn phóng khoáng về phía bãi tắm Phạm Văn Đồng. Thiết kế 02 phòng ngủ và được phân chia thành không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt lại với nhau. Căn hộ này được đánh giá là đẹp nhất […]

Căn hộ 6

Căn hộ số 1 Luxury Apartment mang đến cho bạn tầm nhìn phóng khoáng về phía bãi tắm Phạm Văn Đồng. Thiết kế 02 phòng ngủ và được phân chia thành không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt lại với nhau. Căn hộ này được đánh giá là đẹp nhất […]

Căn hộ 5

Căn hộ số 1 Luxury Apartment mang đến cho bạn tầm nhìn phóng khoáng về phía bãi tắm Phạm Văn Đồng. Thiết kế 02 phòng ngủ và được phân chia thành không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt lại với nhau. Căn hộ này được đánh giá là đẹp nhất […]

Căn hộ 3

Căn hộ số 1 Luxury Apartment mang đến cho bạn tầm nhìn phóng khoáng về phía bãi tắm Phạm Văn Đồng. Thiết kế 02 phòng ngủ và được phân chia thành không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt lại với nhau. Căn hộ này được đánh giá là đẹp nhất […]

Căn hộ 2

Căn hộ số 1 Luxury Apartment mang đến cho bạn tầm nhìn phóng khoáng về phía bãi tắm Phạm Văn Đồng. Thiết kế 02 phòng ngủ và được phân chia thành không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt lại với nhau. Căn hộ này được đánh giá là đẹp nhất […]

Căn hộ 1

Căn hộ số 1 Luxury Apartment mang đến cho bạn tầm nhìn phóng khoáng về phía bãi tắm Phạm Văn Đồng. Thiết kế 02 phòng ngủ và được phân chia thành không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt lại với nhau. Căn hộ này được đánh giá là đẹp nhất […]