kinh-doanh-bat-dong-san

Có ý kiến lo ngại, nếu vốn pháp định quy định cao hơn 20 tỷ đồng sẽ có thể xảy ra chuyện "lobby".

Có ý kiến lo ngại, nếu vốn pháp định quy định cao hơn 20 tỷ đồng sẽ có thể xảy ra chuyện “lobby”.

Bài Viết Liên Quan

Sorry, no posts matched your criteria.