Ai nặng túi từ căn hộ CT4 Vimeco

Tiến độ chung cư CT4 Vimeco

Nếu Vimeco bán hết quỹ nhà 20% sẽ huy động được từ 50 – 60 tỷ đồng thì ước tính các khách hàng bán suất “hợp đồng góp vốn” cũng kiếm được khoảng 25 – 30 tỷ đồng (là phần tiền chênh). – Từ đầu năm 2015, thông tin rao bán các suất ngoại giao […]