Những tín hiệu tích cực từ bất động sản để đầu tư

Chuyên gia tư vấn cấp cao Công ty Tư vấn Kinh doanh hội nhập toàn cầu (GIBC) Huỳnh Phước Nghĩa dự đoán: “Năm 2015, cơ hội đầu tư nhà đất sẽ quay trở lại mạnh mẽ bởi các yếu tố tác động đến BĐS như chỉ số kinh tế vĩ mô, chính sách hỗ trợ, […]