Dự án Scitech 304 Hồ Tùng Mậu có nhà tài trợ vốn

Ngày 16/5, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 68 (Handico 68) đã tổ chức ra mắt nhà tài trợ và giới thiệu dự án Scitech Tower. Theo đó, Ngân hàng HD bank đã chính thức trở thành đơn vị tài trợ vốn cho dự án này, đánh dấu một […]