Bất động sản của Tổng Công ty Licogi có quy mô như thế nào?

Tổng Công ty Licogi là đơn vị có thế mạnh về xử lý nền móng và xây lắp các công trình lớn, tuy nhiên, những năm gần đây Tổng Công ty này đã mở rộng kinh doanh sang bất động sản. Chung cư Five Star Kim Giang – Sự lựa chọn số 1. Sự kiện […]