Ngân hàng từ chối người thu nhập dưới 9 triệu đồng vay

Bộ Xây dựng thì cho rằng không thể bỏ điều kiện chứng minh thu nhập thấp, nhưng người thu nhập thấp dưới 9 triệu đồng/tháng, ngân hàng từ chối cho vay. > Mua chung cư Five Star Kim Giang có được vay gói 30000 tỷ không? Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Hiệp […]