Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ ở phường Thượng Thanh

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Theo đó, giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Thượng Thanh gồm 2 khu thấp tầng và cao tầng, cụ thể: Giá khởi […]