Dự án chậm tiến độ là mất cơ hội

Chủ tịch Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết cho rằng: Giai đoạn 2014 – 2015 chính là cơ hội để phát triển dự án. Khi thị trường hồi phục, các chủ đầu tư phải thúc tiến độ dự án, bởi nếu chậm sẽ không chỉ mất cơ hội mở rộng kinh doanh, xâm nhập thị […]